Tsai Lin Jang, 65 tuổi, người mắc ung thư vòm họng 2 lần và đã bị mất hàm sau ca phẫu thuật

Tsai Lin Jang, 65 tuổi, người mắc ung thư vòm họng 2 lần và đã bị mất hàm sau ca phẫu thuật